Ъпдейт Октомври #1

Ъпдейти и актуализации

ВНИМАНИЕ!

Тук ще откривате новите промени и допълнения за всичко свързано с интерфейсите, софтуера и тяхната работа.

Проверявайте тази секция често!